เสื้อโต๊ปตลาดมัรกัส


 

ประเภทเสื้อโต๊ปในตลาดมัรกัส (หะยี อนัส ,สัมภาษณ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) ช่างตัดเย็บเสื้อโต๊ปผู้ชำนาญกว่า 20 ปี ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งปัจจุบันเป็นช่างและผู้ประกอบร้านค้าเสื้อโต๊ปรายใหญ่คนหนึ่งในตลาดมัรกัสยะลา กล่าวว่า “เสื้อโต๊ปในประเทศไทยและมีขายในตลาดมัรกัสยะลามี 7 ประเภท ได้แก่
1).โต๊ปซาอุดีหรือโต๊ปมักกะฮฺ
2).โต๊ปบาห์เรน
3).โต๊ปโอมาน
4).โต๊ปโมรอคโค
5).โต๊ปปากีหรืออินเดีย หรือเรียกว่า ชุดปากี
6).โต๊ปคูเวต
7).โต๊ปรูปแบบทันสมัย

 1). เสื้อโต๊ปซาอุดีหรือโต๊ปมักกะฮฺ โต๊ปซาอุดี หรือเรียกโต๊ปเมกกะ เป็นชุดวัฒนธรรมของชาวอาหรับซาอุดีอาราเบีย ดั้งเดิมมีลักษณะเป็นรูปทรงที่หลวมลึกแขนยาว แต่ปัจจุบันรูปทรงชุด
โต๊ปค่อนข้างเข้าทรง มีแขนสั้นบ้างตามกระแสของวัยรุ่นและเป็นที่นิยมมากของคนทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะนิยมใส่กันมากในกลุ่มนักศึกษา โต๊ะครูและนักธุรกิจอิสลาม ทำให้รูปทรงชุดโต๊ปยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าใส่รูปแบบใด แต่วัยผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสส่วนใหญ่จะใส่ชุดโต๊ปรูปทรง ที่ถูกต้องตามซุนนะฮฺ คือ ชายเสื้อจะไม่ปิดตาตุ่ม แขนเสื้อจะไม่เลยข้อมือ มีสีอ่อนๆ ผ้าบาง ส่วนใหญ่เป็นสีขาวล้วน ปกเสื้อต่ำ กระดุม 2 เม็ด แตกต่างจากรูปทรงชุดโต๊ปสมัยใหม่ คือ เนื้อผ้ามีลาย เนื้อผ้าจะผ้า มีกุ้นตามขอบตะเข็บ ปกลายรอบกระดุมในบางตัว
 แต่บางครั้งการใช้ผ้าในการตัดเย็บเสื้อโต๊ปซาอุดี ไม่เป็นที่แน่นอนนัก ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้สวมใส่ แต่เมื่อช่างต้องตัดในปริมาณมาก เพื่อวางขาย ส่ง และปลีก ก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบสมัยปัจจุบัน ผู้สวมใส่บางท่านจะมาสั่งตัดชุดโต๊ปโดยเฉพาะของตนเอง โดยเปลี่ยนเนื้อผ้าและเพิ่มสีสัน ลวดลายบนเสื้อด้วยตนเอง แต่ราคาต่างจากการขายแบบ ปลีก-ส่ง รูปการเลือกสวมใสช่วงเทศการจะยิบสวมใส่ เสื้อสีขาว  ผ้าลาย แขนสั้น รัดรูปและคอปก นิยมสวมใส

 

2) เสื้อโต๊ปบาห์เรน มีลักษณะที่เน้นไปในเรื่องการสวมใส่สบาย ซึ่งการเลือกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่โต๊ปบาห์เรนจะใช้ผ้าวาโก้เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะเรียบด้านซึ่งเดิมๆรูปแบบจะไม่มีลายเหมือนปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อผ้าในรูปแบบใหม่ โดยเนื้อผ้าเป็นลายแนวตั้ง ความแตกต่างที่ชุดโต๊ปบาห์เรนไม่เหมือนชุดโต๊ปซาอุฯ คือ กระดุมที่คอตั้งจะมีเพียง 1 เม็ด การเย็บต่อเนื้อผ้ามีรูปแบบธรรมดา คือ ตะเข็บเดียว กระเป๋าแค่เว้นเย็บตะเข็บ เย็บขอบหรือใส่ซิปก็เป็นกระเป๋าทั้ง 2 ข้าง ช่องกระเป๋าเป็นแนวตั้งเหมือนโต๊ปซาอุฯทั่วไป

 

3) เสื้อโต๊ปโอมานหรือโต๊ปอามานี  มีลักษณะการเย็บหรือต่อผ้าคล้ายกับโต๊ปบาห์เรน ซึ่งแตกต่างจากชุดโต๊ปซาอุดีโดยสิ้นเชิง คอเสื้อและขอบกระดุมไม่มีปกเหมือนชุดโต๊ปบาห์เรน
และซาอุฯ การสวมใส่จะสบายมากกว่า เนื้อผ้าส่วนใหญ่ ที่นำมาใช้ตัดเสื้อโต๊ปโอมาน คือ เนื้อผ้าสปัน เหมือนกับโต๊ปซาอุดีฯ แต่รูปแบบการต่อผ้า คือ ใช้ผ้าสองส่วน หน้าและหลังมาเย็บต่อกัน ไม่มีการติดผืนผ้าส่วนเซาะข้าง ซึ่งคล้ายกับการเย็บโต๊ปแบบบาห์เรน แต่โต๊ปโอมานจะเป็นโต๊ปคอกลมธรรมดา มีลักษณะเด่นที่มีลิ้นห้อยออกมากลางหน้า ตรงส่วนที่กระดุมอยู่ ไม่มีกระเป๋าหน้า และมีการตกแต่งทรงส่วนไหล่ให้มีลักษณะทรงสามเหลี่ยม พร้อมปักลายเล็กๆตามขอบไหล่ คอและรอบกระดุม

 

4) เสื้อโต๊ปคูเวตหรือคูเวตี ความดั้งเดิมของโต๊ปคูเวตมีลักษณะคล้ายกับโต๊ปบาห์เรนมากที่สุด ทั้งกระเป๋าแบบซ่อนรอยเย็บ และตะเข็บเดียว แตกต่างกันแค่ปกกระดุมซึ่งโต๊ปคูเวตจะสร้างปกกระดุมแบบง่ายๆ โดยใช้ผ้าส่วนหน้าพับเป็นจีบ แล้วเย็บเป็นปกกระดุมทันทีและมีปกคอสูงกว่า มีกระดุมสอง

 

5) เสื้อโต๊ปโมรอคโค มีลักษณะเด่นที่ต่างจากโต๊ปทั่วไป คือ มีสองลักษณะในการสวมใส่ คือ แบบแขนสั้น ไว้ใส่เป็นชุดนอน แบบแขนยาว ไว้ใส่เดินทางและซอลาตเนื้อผ้าเป็นแบบลายแนวตั้ง เย็บแบบผ้าผืนเดียว (สำหรับแบบชุดนอน) โมร๊อคโคแบบมีฮูทและแบบคอวี

6) เสื้อโต๊ปปากี หรือชุดปากี มีลักษณะรูปแบบที่เป็นชุดพร้อมใส่เสื้อกับกางเกง ผ่าข้าง ความยาวมีสามระดับ คือ ลึกถึงครึ่งขา หัวเข่า และขา ไม่จำกัดในรูแบบการตัดเย็บและการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ เช่น เนื้อผ้า การเลือกใส่ลวดลาย และการออกแบบรูปทรง ไม่มีการใส่ยางที่กางเกง แต่ใช้เชือก และขากางเกงตัดแบะแยกชิ้น ออกเป็น 2 ชิ้น มีสองตะเขบ ปลายกระเป๋ากางเกงผ่าตลอด ลึกปานกลางผ่าข้างสุดหมายเหตุถ้าไม่มีการผ่าข้างจะเป็นเสื้อโต๊ป

 

7).โต๊ป รูปแบบทันสมัยใหม่
จากเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงหลังวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ระว่างวันที่ 11-22 สิงหาคม 2556 สังเกตและสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ นักศึกษาในสถาบันปอฮาฟิตกรุอาน มัรกัสยะลา ผู้วิจัยสังเกตรูปแบบแฟชั่นการแต่งกายของนักศึกษาฮาฟิตในบริบทต่างๆ ข้อมูลที่ค้นพบมีดังนี้ จากอดีต การแต่งกายด้วยเสื้อโต๊ปมีการแต่งกายเพียงแค่เสื้อโต๊ป ชุดสีขาวเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันนักศึกษาฮาฟิตกรุอาน มีการแต่งกายผสมผสานด้วยเสื้อโต๊ปลวดลายทันสมัย กปิเยาะห์ทันสมัย และ ซัรบั่นลวดลายหลากหลาย แต่ละองค์ประกอบของการแต่งตัวมีความเป็นเอกลักษณ์และผสมผสานอย่างลงตัว ทำให้ผู้สวมใสมีความโดดเด่นในรูปแบบทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันรูปการออกแบบเสื้อโต๊ปของผู้ประกอบการร้านค้าในตลาด มีการออกแบบดีไซด์ เสื้อโต๊ปให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันแนวโน้มของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิมมีความสนใจและนิยมสวมใส่เสื้อโต๊ปเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดมัรกัสได้มีบริการรับตัดชุดเสื้อโต๊ป ที่ลูกค้าสามารถออกแบบเอง และผู้ประกอบการได้พยายามผลิตเสื้อโต๊ป รุ่นใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้วิจัยได้พูดคุย กับ
กีม หนึ่งในนักศึกษาฮาฟิต จากสถาบันปอเนาะฮาฟิตท่องจำกรุอานแห่งหนึ่ง เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าเสื้อโต๊ป ปกติจะสวมใส่แต่สีขาว โพกผ้าซัรบั่นสีขาวกะปิเยาะห์สีขาว แต่ถ้าเป็นวันหยุด เพื่อนๆชอบแต่กายด้วยชุดโต๊ปแฟชั่น ผมสั่งตัดจากร้านบารากาต ในเขตตลาดมัรกัส ผมสามารถบอกรูปแบบ หรือดีไซต์ที่ผมต้องการได้ เสื้อโต๊ปที่ผมต้องการได้ ช่างตัดสามารถตัดได้ตามใจที่เราต้องการ  ส่วนราคา แล้วแต่ความอยาก ง่ายของแบบเสื้อ และเนื้อผ้าที่ใช้ ราคา 1000-2000 บาท และความพึงพอใจระหว่างสองฝ่าย (สัมภาษณ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2556)

 

ข้อสรุป รูปแบบเสื้อโต๊ปส่วนใหญ่ในตลาดมัรกัส มีต้นแบบและแหล่งกำเนินจากประเทศซาอุดีอาราเบีย เนื่องจากมุสลิมทั่วโลกได้เดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุเราะห์ ทำให้เกิดการรับวัฒนธรรมการแต่งกายของซาอุดีฯ เช่น ช่างมุสลิมจากประเทศโมรอคโค ได้นำโต๊ปซาอุดี มาดักแปลงเป็นเสื้อโต๊ปโมรอคโค เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ภูมิศาสตร์ของประเทศโมรอคโค ที่มีบางฤดูมีอากาศหนาว เสื้อโต๊ปที่ผลิตขึ้นในประเทศมอโรคโค จึงมีฮูตเพื่อป้องกันความหนาว และเสื้อโต๊ป ที่ผลิตจากประเทศปากีสถานจะถูกดักแปลให้เข้ากับภูมิศาสตร์ของประเทศ และความนิยมของลูกค้า คือ ชาวปากีสถานนิยมสวมใส่เสื้อโต๊ปที่ลักษณะสั้น และนิยมสวมใส่กางเกงร่วมกับเสื้อโต๊ป หรือที่เราเรียกว่าชุดปากี หรือโต๊ปปากี


แหล่งที่มาข้อมูล : เสื้อโต๊ปในตลาดมรักัสยะลา : วิถีชีวิตของผู้ประกอบการ กับกระบวนการผลิตและการค้าขาย หน้า31- 38 , โดย สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ และคณะ

 


Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates