กิจกรรมลงพื้นที่


สนทนากลุ่มย่อย

สนทนากลุ่มย่อยผู้ประกอบการเสื้อโต๊ปตลาดมัรกัสยะลาพานักข่าวลงพื้น

พานักข่าวลงพื้นเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดเสื้อโตปกิจกรรม

พบปะนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตลาดมัสยิดกลางยะลา

ลงพื้นสำรวจตลาดเสื้อผ้ามัสยิดกลางเมืองยะลาปรึกษาหารือรองนายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หัวหน้าโครงการวิจัยเข้าพบท่านรองนายกเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาตลาดเสื้อโต็ปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เทศบาบสะเตงนอก

หัวหน้าโครงการวิจัย นายสุไลมาน ขาเร็มดาเบะ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ใหญ่หวัง เกี่ยวกับประวัติความเป็นของ ตลาดมัรกัสยะลาสัมภาษณ์กำนันตำบลสะเตงนอก

หัวหน้าโครงการวิจัยได้พูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้กับกำนันโซ กำนันตำบลสะเตงนอก© Admin : Deach Kamken

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates