กิจกรรมลงพื้นที่


ตลาดอินเดียมาเลเซีย6

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย6ตลาดอินเดียมาเลเซีย5

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย5ตลาดอินเดียมาเลเซีย4

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย4ตลาดอินเดียมาเลเซีย3

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย3ตลาดอินเดียมาเลเซีย2

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย2ตลาดอินเดียมาเลเซีย1

ลงพื้นที่สำรวจตลาดอินเดียมาเลเซีย1ทบทวนเอกสารวิจัย

หัวหน้าโครงการทบทวนเอกสารวิจัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย-ประเทศมาเลเซียสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป

สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อโต๊ป พฤติกรรมผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียสำรวจร้านค้า

สำรวจร้านค้าเสื้อโต๊ป บริเวณมัสยิดกลางประจำเมืองโตตาบารู รัฐกลันตัน มีร้านค้าจากประเทศนำเสื้อโต๊ปมาวางขายมากกว่า 10 ร้านสำรวจข้อมูลเบื้องต้นประเทศมาเลเซีย

สำรวจร้านค้าเสื้อโต๊ป บริเวณมัสยิดกลางประจำเมืองโตตาบารู รัฐกลันตัน© Admin : Deach Kamken

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates