ประวัติเสื้อโต๊ป


 

เสื้อโต๊ปถือกำเนิดจากประเทศซาอุดีอาราเบีย  ซึ่งเสื้อโต๊ปเป็นชุดประจำชาติ สวมใส่ทำงาน ในชีวิตประจำวัน มีลักษณะชุดยาวคลุม ไม่ถึงข้อเท้า เสื้อแขนยาว สวมหมวกทรงกลมใบเล็กหรือกปิเยาะห์ ทับด้วยผ้าคลุมศีรษะ มีเชือกสีดำครอบกันผ้าเลื่อนหลุด แต่บางประเทศในแถบอาหรับ ใช้ในโอกาสหรือพิธีสำคัญจะมีสวมใส่เสื้อคลุมเนื้อบางสีดำเดินขอบด้วยแถบสีทอง ประจำวัน ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดของเสื้อผ้าและเครื่องประกอบการแต่งกายของชาวอาหรับ ซาอุดีฯนิยมสวมใส่ ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจลักษณะเสื้อโต๊ปที่มีอยู่ในตลาดมัรกัสได้อย่างดี
เนื่องภูมิประเทศซาอุดีฯอยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอาหรับซาอุดี จึงแต่งกายค่อนข้างมิดชิด ซึ่งประกอบด้วย
1) ผ้าคลุมศีรษะ หรือซัรบั่น ในอดีตผ้าคลุมศีรษะเป็นวัฒนธรรมของชาวอาหรับที่ใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลทรายสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ใช้ปูนอน ใช้ปูซอลาต ใช้แทนเชือก กันหนาว ป้องกันฝุ่นผง ความร้อนและกันแดดในทะเลทราย
2) ผ้าคลุม ที่ผลิตด้วยผ้าผสมขนสัตว์ตกแต่งด้วยการปักลวดลาย สำหรับใช้ในฤดูหนาว ส่วนใหญ่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายเนื้อบาง เป็นรูปสี่เหลี่ยม ชายผ้าเป็นครุยโดยรอบ ผ้าบางแบบมีภู่ห้อยที่มุง
3)  เชือก Ogal /Igal เชือกถักสีดำสำหรับใช้รัดผ้าโพกศีรษะ ซัรบั่น ไม่ให้หลุดเลื่อน
4) หมวกกปิเยาะห์ เป็นหมวกของชาวมุสลิมสวมใส่ในการประกอบศาสนกิจ หรือประกอบพิธีซอลาต 5) เสื้อคลุม เป็นเสื้อคลุมใช้สวมทับดชิ ดาชา ตัด เย็บ ด้วยผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ ( ขนอูฐ ขนแกะ) สีดำ สีน้ำตาลทอง สีขาว สีเนื้อ ตกแต่งบริเวณสาบเสื้อด้วยแถบผ้าปักสีทอง นิยมในกลุ่มชาวอาหรับระดับราชวงค์หรือผู้มีตำแหน่งระดับสูง
6) เสื้อโต๊ป Kandura/Dishdasha / Thobe ชุดประจำชาติอาหรับเรียกแตกต่างกัน ในกลุ่มประเทศอาหรับส่วนเหนือ เรียกดิชดาชา (dishdasha) ยูเออีเรียก กันดูร่า (Kandura) ส่วนในซาอุดิอาระเบียเรียก โต๊ป (Thobe) เป็นชุดแต่งกายสำหรับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในกลุ่มอ่าวอาระเบีย ลักษณะชุดยาวคลุม ไม่ถึงข้อเท้า ผ่าหน้าความกว้างพอสำหรับสวมหัวได้ เสื้อแขนยาว นิยมใช้ผ้าสีขาวตัดเย็บ

แหล่งที่มาข้อมูล : เสื้อโต๊ปในตลาดมรักัสยะลา : วิถีชีวิตของผู้ประกอบการ กับกระบวนการผลิตและการค้าขาย หน้า 31-32 , โดย สุไลมาน ขาเร็มดาเบะ และคณะ

 


Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates